Pubers

Samen met de jongere worden de therapiedoelen gemaakt. De eigen bewustwording, de eigen ideeën over de klacht en de aanpak en het bespreken van de oefeningen spelen een belangrijke rol.

Veel voorkomende problemen:

  • Onleesbaar handschrift (waardoor onvoldoendes op school)
  • Houdingsproblemen
  • Overbelastingsklachten door én de groei én sporten
  • Sportblessures
  • Stress/spanningsklachten zoals hoofdpijnklachten, nekklachten, concentratieproblemen, slaapproblemen, enz.