Algemene informatie

Spelenderwijs beter bewegen

Sommige kinderen ontwikkelen zich langzamer of anders dan hun leeftijdsgenootjes. Dat kan tot uiteenlopende klachten en problemen leiden. Voor ouders is dit soms lastig te herkennen, en nog veel lastiger is het om het kind zelf te helpen. Dan kan kinderfysiotherapie uitkomst bieden. Bij kinderfysiotherapeute Ine Pijl leert uw zoon of dochter spelenderwijs beter te bewegen.

Gespecialiseerde opleiding

Een kinderfysiotherapeut heeft een aanvullende opleiding gedaan, gericht op het bewegen en de ontwikkeling van kinderen. Naast uitgebreide en gedetailleerde kennis van houding en bewegen bij een kind in de groei, leert een kinderfysiotherapeut hoe je – spelenderwijs – kinderen het beste kunt helpen. Ik behandel in de vorm van spelletjes, door de ouders te helpen en door actief samen te werken met andere disciplines en de sociale omgeving. Je kunt je voorstellen dat de begeleiding heel precies is en dynamisch. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel en de behandeling houdt daar rekening mee.

Tijd nemen voor de diagnose

De eerste keren dat jullie langskomen, onderzoekt de kinderfysiotherapeut je zoon of dochter. Dat gaat spelenderwijs en rustig aan. Je kind moet zich ook op zijn gemak voelen en onbekommerd zichzelf kunnen zijn. Daarnaast is de omgeving belangrijk: school en natuurlijk jullie als ouders, wat jullie merken bij je zoon of dochter. Het zou kunnen zijn dat de kinderfysiotherapeut, indien nodig, ook andere specialisten inschakelt zoals een huisarts of logopedist.

Iedere behandeling is uniek

De behandeling varieert van klacht tot klacht, leeftijd tot leeftijd en kind tot kind. Omdat veranderingen zo snel kunnen gaan, beweegt de behandeling mee. Soms werkt de kinderfysiotherapeut vooruit en werk je vandaag aan een beweging of houding om problemen in de toekomst te voorkomen. En vanzelfsprekend spelen jullie als ouders een grote rol in de behandeling. Jullie krijgen oefeningen om ook thuis spelenderwijs te blijven trainen. Alle oefeningen zijn toegespitst op de klacht, maar ook op jullie kind – zodat het gewoon leuk is om te doen.

Werkwijze

Onderzoek

Allereerst wordt getracht het kind op zijn gemak te stellen. De ouders zijn altijd bij het onderzoek aanwezig.

Door middel van anamnese, observatie, gestandaardiseerde testen en aanvullend onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een goed beeld van de motorische mogelijkheden en beperkingen van het kind. De bevindingen worden met ouders besproken en er wordt een behandelvoorstel gedaan. Vaak wordt, nadat ouders hiervoor toestemming hebben verleend, ook contact opgenomen met andere betrokkenen (bv. leerkracht of andere paramedische disciplines zoals de logopedist) voor overleg en advisering. Er wordt altijd een verslag naar de verwijzer gestuurd en in overleg met ouders naar bv. huisarts, specialist, consultatiebureauarts, leerkracht of schoolarts. Ouders krijgen altijd een kopie van het verslag.

Behandeling

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie, waarbij op een speelse manier vaardigheden worden getraind. Meestal zijn ouders bij de behandeling aanwezig, zodat zij een goed inzicht krijgen in de problematiek van hun kind. De behandeling duurt circa 30 minuten. Regelmatig worden oefeningen/ opdrachten meegegeven voor thuis, zodat het kind veel ervaring kan opdoen en de vaardigheden sneller onder de knie heeft.

Afsluiting van de behandeling

Er wordt geregeld geëvalueerd en dan worden testen herhaald. Wanneer voldaan is aan de hulpvraag en de behandeldoelen zijn bereikt, wordt een eindverslag geschreven voor de huisarts en eventueel andere betrokkenen. Ouders ontvangen hiervan ook weer een kopie.

Soms wordt geadviseerd om na verloop van tijd contact op te nemen voor een herhalingsonderzoek om te bezien of de ontwikkeling zich zonder behandeling goed blijft doorzetten.

Vergoeding

Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders. Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:

  • Bij niet chronische aandoeningen maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar.
  • Bij chronische aandoeningen alle behandelingen.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed. U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar. Voor kinderen geldt GEEN EIGEN RISICO.