Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapie wordt gegeven door Stefanie Asteleijner MSc

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Deze specialisatie richt zich op het voorkomen en behandelen van klachten en functiestoornissen binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen en mannen. Bekkenfysiotherapeuten hebben na hun basisopleiding fysiotherapie een 3-jarige post-HBO-opleiding en
2-jarige masteropleiding bekkenfysiotherapie gevolgd. Zij zijn breed opgeleid op het gebied van de werking van de urinewegen, het darmstelsel, het houdings- en bewegingssysteem van de lage rug, buik en bekken en op het gebied van seksuele problematiek voor zover dit een relatie heeft met de bekkenbodem. Ook kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan het onderzoek en behandeling van zwangerschapsgerelateerde klachten zoals pijnklachten van lage rug en bekken.

Bekkenfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. Bekkenfysiotherapeute Stefanie Asteleijner is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg (NVFB).

De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar als u zich aanvullend verzekerd hebt voor fysiotherapie. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, hangt af van welke aanvullende verzekering u heeft gekozen. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Vanaf januari 2011 wordt de behandeling voor urine-incontinentie 9x vergoed vanuit de basisverzekering. Zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico.
U kunt ook zonder verwijzing bij de fysiotherapeut terecht. Bekkenfysiotherapie Stefanie Asteleijner heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De rekening wordt direct bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn of waarbij niet het volledig aantal behandelingen door de verzekering vergoed wordt, betalen per bekkenfysiotherapeutische zitting € 45,00.

Bij het niet nakomen van een afspraak, of indien korter dan 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, wordt de behandeling in rekening gebracht.

fotobekken